Eisen waar Gastouder aan moet voldoen

De eisen waar een gastouder aan moet voldoen zijn;
  • Beschikken over een Verklaring omtrent het Gedrag (ook van de partner).
  • Geldig diploma volgens de eisen voor een gastouder.
  • De woning moet voldoen aan de eisen gesteld door GGD en wordt jaarlijks gecontroleerd door het gastouderbureau en de GGD.
  • Het volgen van een gastoudertraining.
  • Het volgen van een EHBO cursus gericht op kinderen, of aan kunnen tonen deze gevolgd te hebben.
  • Werken volgens pedagogisch beleid welke aansluit bij het gastouderbureau.
  • Zorgdragen voor opvangovereenkomsten met de ouders, eventueel volgens het model van een gastouderbureau
  • Het op een correcte manier bij houden van de opvang uren.
  • Zorgdragen dat alle gastouderbureaus op het juiste moment de uren hebben.