Huisregels

Huisregels Gastouder Rozemama.

 

Deze huisregels gelden als algemene voorwaarden.

 

Openingstijden.

Gastouder Rozemama is geopend op:

Maandag t/m Vrijdag van 06:00 – 19:00.

Mocht u buiten deze openingstijden opvang nodig zijn, dan is dit in goed overleg bespreekbaar.

 

Opvangmogelijkheden.

Vaste dagen en uren welke vooraf besproken worden.

Flexibele opvang, dagen en uren worden middels een rooster zo spoedig mogelijk doorgegeven. Vol = Vol.

 

Halen en Brengen.

Vaak is het geen probleem als uw kind een keer eerder gebracht wordt, dit graag dan wel in overleg en uiterlijk 20.00 uur de dag voor de opvang.

Bij het ophalen kan het soms voorkomen dat het u net iets later kunt komen. Ook hier geldt: overleg even of dit mogelijk is! (Voor ongeveer een kwartiertje hoeft niet overlegd te worden maar wel graag even een melding hiervan!)

Mocht er zich een keer een situatie voordoen dat het echt niet anders kan dan dient u zelf iets te regelen zodat uw kind wordt opgehaald (dit komt gelukkig bijna nooit voor).

Mocht uw kind door iemand anders worden opgehaald dan dient dit altijd door de ouder zelf aan mij gemeld worden. Anders krijgen ze uw kind niet mee!

In het geval van een voor mij onbekende persoon graag even een foto laten zien.
Ook kan ik om legitimatie vragen.

 

Eigendommen:

  • Jassen hangen in de garage en de schoenen gaan uit.

Ouders hoeven hun schoenen niet uit te doen. Let er echter wel even op dat ze niet vies en/of nat zijn!

  • Meegenomen eigen speelgoed is op eigen risico en andere kinderen mogen er ook mee spelen.
  • Trek de kinderen kleren aan die eventueel vies mogen worden en waar het niet erg van is als ze er een gat in krijgen door of vallen en/of kruipen!

 

Wat zelf mee te nemen .

U dient zelf zorg te dragen voor voldoende luiers en/of schone kleding.

In de wintermaanden dient u zelf zorg te dragen voor handschoenen, sjaal, muts,       warme kleding en schoenen.

In de zomermaanden dient uw kind voor het brengen ingesmeerd te zijn met zonnebrandcrème. Om te kunnen zorgdragen voor voldoende bescherming gedurende de dag, graag een tube zonnebrandcrème meegeven, zodat uw kind meerdere keren kan worden ingesmeerd.

 

Wat word er in rekening gebracht.

  • De opvangtijd start bij het moment van binnenkomst en stopt op het moment dat u met uw kind(eren) naar buiten gaat.
  • Als u uw kind eerder dan afgesproken komt ophalen dan worden de uren tot de afgesproken tijd doorberekend.
  • Eventueel eerder brengen van uw kind dan is afgesproken wordt per 15 minuten doorberekend.
  • Later ophalen van uw kind dan afgesproken wordt per 15 minuten in rekening gebracht. Voor de duidelijkheid: Als u 5 minuten later bent wordt er 15 minuten in rekening gebracht.
  • Later brengen van uw kind dan de afgesproken tijd wordt vanaf de afgesproken tijd in rekening gebracht.

 

Wijzigingen uren.

  • De afgesproken tijden reserveert u! Deze worden dan ook altijd minimaal in rekening gebracht tenzij dit tijdig, minimaal 72 uur van te voren, is doorgegeven. Met uitzondering van vakanties.
  • Wijziging in uren dienen telefonisch, mondeling of schriftelijk (middels Whatsapp) doorgegeven te worden.

 

Vakanties.

Vakanties, vrije dagen of andere redenen voor langdurige afwezigheid van uw kind dient u tenminste 2 maanden van te voren door te geven.

Indien ik uw kind niet kan opvangen vanwege vakantie geef ik dit minimaal 2 maanden van te voren door. Calamiteiten zijn hierin uitgezonderd.

 

Ziekte.

Als uw kind meer dan 38 graden koorts heeft neem ik contact met u op over de verdere voortgang van de opvang. (Ten tijde van COVID19 is de beslisboom leidend.)

Indien ik noodzakelijk acht dat uw kind acuut medische hulp nodig heeft, zal ik met uw kind naar de arts gaan en u onderweg hierover berichten.

Wanneer uw kind zich goed genoeg voelt en de groepsbezetting het toelaat is het mogelijk om de opvang te continueren.

Indien uw kind uitslag of andere huidproblemen heeft van tijdelijke aard die besmettelijk zijn, dient u dit aan mij door te geven.

Als uw kind duidelijk ziek is zal het opgehaald dienen te worden binnen een uur na overleg. (Ten tijde van COVID19 dient dit zo spoedig mogelijk te gebeuren!)

Wanneer uw kind thuis al ziek is neemt u eerst contact met mij op over de mogelijkheid voor opvang.

 

Langdurige ziekte en/of zwangerschapsverlof.

Wanneer uw kind langere tijd niet de gebruikelijke uren in de opvang kan of hoeft te komen wegens langdurige ziekte en/of wegens zwangerschapsverlof, wordt het gemiddelde aantal uren berekend over de laatste 3 gefactureerde maanden. Dit gemiddelde zal dan voor de duur van de langdurige ziekte en/of het zwangerschapsverlof worden gefactureerd.

Bv.: Maand 1: 80 uur, maand 2: 60 uur en maand 3: 40 uur. Het gemiddeld in deze 3 maanden is dan 60 uur. Dit gemiddelde zal worden gefactureerd.

Ook tijdens langdurige ziekte en/of zwangerschapsverlof heeft u namelijk recht op kinderopvangtoeslag. U kunt ervoor kiezen om de opvang (tijdelijk) te stoppen, dit betekend echter wel dat er een kindplek vrij komt in de opvang en niet voor u “gereserveerd” blijft.

 

Tarief

Het uurtarief is € 5,50 per uur per kind, dit tarief is inclusief fruit, drinken, tussendoortje, lunch en luierdoekjes.

Daarnaast betaalt u bureaukosten aan het gastouderbureau voor de bemiddeling/begeleiding.

Ieder jaar in januari word het tarief herzien, mogelijke wijziging hiervan geef ik minimaal 2 maanden van te voren door.

 

Overig

U blijft (verzekeringstechnisch) verantwoordelijk voor het gedrag van uw eigen kind. In geval van schade, door uw kind veroorzaakt, zal dit op u verhaalt worden.

Alle zaken welke niet in bovenstaande huisregels staan benoemd worden door Gastouder Rozemama per situatie beoordeeld.

De huisregels worden regelmatig opnieuw bekeken. Grote veranderingen worden schriftelijk aan de ouders uitgereikt.

Indien u zelf opmerkingen of toevoegingen heeft, kunt u deze uitsluitend per mail (info@gastoudernijeveen.nl) aan mij toezenden. Indien van toepassing/nodig zal ik deze meenemen in de huisregels bij aanpassing.